• slidebg1
 • slidebg2

  Connexió

  amb la raval Universitària

  Hi ha unes bones connexions per a connectar amb el centre de la ciutat

  a més de diverses bases per a l'ús de BiciCas

 • slidebg3

  Zona

  centro

  L'ús de BiciCas facilita l'accés al centre de la ciutat

  sent una forma àgil i ràpida d'accedir fins al

 • slidebg4

  Estació

  Ferrocarril i Bus

  Facilitat d'accés i mobilitat de les persones

  no residents en ciutat

 • slidebg5

  Canvi

  de transport públic

  Hi ha diversos punts pròxims a parades d'altres mitjans de transport

  urbans com tram, autobus, taxi, etc

 • slidebg6

  Ús

  Lúdic i Turístic

  BiciCas també pot ser una bona forma de conéixer els

  diferents paisatges del municipi, platges, etc

 • slidebg7

  Integració

  En la ciutat

  Bicicas queda integrat en la xarxa de carrils bici, ciclocalles i vies d'ús

  compartit de la ciutat facilitant el seu ús i donant seguretat

  en els desplaçaments urbans.

En Magdalena, mejor a pie. Cierre de bases 2019

Como cada año, Bicicas permanecerá inactivo durante las fiestas de Magdalena

Com cada any, Bicicas romandrà inactiu durant les festes de Magdalena

 

Durante la semana previa a las fiestas de la Magdalena irán quedando inactivas las diferentes bases del servicio por el montaje de carpas en las plazas y diferentes ubicaciones de la ciudad. Bicicas comunicará a los usuarios el avance en los cierres de las bases por diferentes vías. 

Por el momento están cerradas las siguientes bases:

 • 13. Avda. Barcelona - Antigua estación.
 • 11. Plaza Juez Borrull.
 • 15. Huerto Sogueros.
 • 44. San Roque.

Finalmente, el viernes 22 de marzo a las 15h se procederá al cierre total del servicio hasta el lunes 1 de abril a las 08h. 


Durant la setmana prèvia a les festes de la Magdalena aniran quedant inactives les diferents bancades del servei pel muntatge de carpes en les places i diferents ubicacions de la ciutat. Bicicas comunicarà als usuaris l'avanç en els tancaments de les bancades per diferents vies. 

Per el moment estàn tancades les bancades:

 • 13. Avda. Barcelona - Antigua estación.
 • 11. Plaza Juez Borrull.
 • 15. Huerto Sogueros.
 • 44. San Roque.

Finalment, el divendres 22 de març a les 15h es procedirà al tancament total del servei fins al día 1 d'abril a les 08h.