• slidebg1
 • slidebg2

  Connexió

  amb la raval Universitària

  Hi ha unes bones connexions per a connectar amb el centre de la ciutat

  a més de diverses bases per a l'ús de BiciCas

 • slidebg3

  Zona

  centro

  L'ús de BiciCas facilita l'accés al centre de la ciutat

  sent una forma àgil i ràpida d'accedir fins al

 • slidebg4

  Estació

  Ferrocarril i Bus

  Facilitat d'accés i mobilitat de les persones

  no residents en ciutat

 • slidebg5

  Canvi

  de transport públic

  Hi ha diversos punts pròxims a parades d'altres mitjans de transport

  urbans com tram, autobus, taxi, etc

 • slidebg6

  Ús

  Lúdic i Turístic

  BiciCas també pot ser una bona forma de conéixer els

  diferents paisatges del municipi, platges, etc

 • slidebg7

  Integració

  En la ciutat

  Bicicas queda integrat en la xarxa de carrils bici, ciclocalles i vies d'ús

  compartit de la ciutat facilitant el seu ús i donant seguretat

  en els desplaçaments urbans.

Recarga tu tarjeta Móbilis con la app de Bicicas

Con esta tarjeta podrás tener unificados los distintos servicios de movilidad de la ciudad de Castellón: Bicicas, autobús y Tram. Podrás recargar el bono comprándolo desde la app de Bicicas y recargando la tarjeta en una de las 59 bases de Bicicas.  


Amb aquesta targeta podràs tindre unificats els diferents serveis de mobilitat de la ciutat de Castelló: Bicicas, autobús i Tram. Podràs recarregar l'abonament comprant-lo des de l'app de Bicicas i recarregant la targeta a una de les 59 bancadesde Bicicas.  

 

Ahora es más fácil moverte por Castellón, gracias al nuevo sistema implementado en las bases de Bicicas que te permite recargar tu tarjeta Móbilis cualquier día y en cualquier momento. Podrás recargar el bono bus y TRAM desde la app de Bicicas. 

¿Cómo hacerlo? Si ya eres usuario de Bicicas y tienes la app descargada podrás acceder directamente desde el apartado 'Móbilis'. Si no eres usuario tendrás que descargar la app de Bicicas, sin ningún tipo de compromiso de serlo.

Una vez descargada la app, deberás acceder al apartado 'Móbilis' para introducir tu número de tarjeta y validarlo. A continuación verás los tipos de bonos disponibles. Seleccionas el que quieras y sigues los pasos para realizar el pago.

Una vez adquirido el bono deberás ir a cualquiera de las 59 bases de Bicicas repartidas por la ciudad. Una vez en la base accedes al apartado 'Móbilis' y aproximas tu tarjeta. Tendrás dos opciones: ver la información de la tarjeta o recargar el bono. Si no tienes ningún bono adquirido solo te saldrá la opción de información de la tarjeta. 

Para hacer efectiva la carga del bono tendrás que acercar de nuevo la tarjeta a la base. 
 
También podrás recargar la tarjeta en los establecimientos habituales. 
 

Ara és més fàcil moure't per Castelló, gràcies al nou sistema implementat a les bases de Bicicas que et permet recarregar la teua targeta Móbilis qualsevol dia i en qualsevol moment. Podràs recarregar l'abonament de l'autobús y TRAM desde l'app de Bicicas. 


Com fer-ho? Si ja eres usuari de Bicicas i tens l'app descarregada podràs accedir directament des de l'apartat 'Móbilis'. Si no eres usuari hauràs de descarregar l'app de Bicicas, sense cap mena de compromís de ser-ho.

Una vegada descarregada l'app, hauràs d'accedir a l'apartat 'Móbilis' per a introduir el teu número de targeta i validar-lo. A continuació veuràs els tipus d'abonaments disponibles. Selecciones el que vulgues i segueixes els passos per a realitzar el pagament.

Una vegada adquirit l'abonament hauràs d'anar a qualsevol de les 59 bases de Bicicas repartides per la ciutat. Una vegada en la base accedeixes a l'apartat 'Móbilis' i aproximes la teua targeta. Tindràs dues opcions: veure la informació de la targeta o recarregar la targeta. Si no tens cap abonament adquirit sol t'eixirà l'opció d'informació de la targeta. 

Per per efectiva la recàrrega de l'abonament hauràs d'acostar de nou la targeta a la base. ​

També podràs recarregar la targeta en els establiments habituals.