• slidebg1
 • slidebg2

  Connexió

  amb la raval Universitària

  Hi ha unes bones connexions per a connectar amb el centre de la ciutat

  a més de diverses bases per a l'ús de BiciCas

 • slidebg3

  Zona

  centro

  L'ús de BiciCas facilita l'accés al centre de la ciutat

  sent una forma àgil i ràpida d'accedir fins al

 • slidebg4

  Estació

  Ferrocarril i Bus

  Facilitat d'accés i mobilitat de les persones

  no residents en ciutat

 • slidebg5

  Canvi

  de transport públic

  Hi ha diversos punts pròxims a parades d'altres mitjans de transport

  urbans com tram, autobus, taxi, etc

 • slidebg6

  Ús

  Lúdic i Turístic

  BiciCas també pot ser una bona forma de conéixer els

  diferents paisatges del municipi, platges, etc

 • slidebg7

  Integració

  En la ciutat

  Bicicas queda integrat en la xarxa de carrils bici, ciclocalles i vies d'ús

  compartit de la ciutat facilitant el seu ús i donant seguretat

  en els desplaçaments urbans.

Cierre de bases Magdalena 2018

Como cada año, Bicicas permanecerá inactivo durante las fiestas de Magdalena

Com cada any, Bicicas romandrà inactiu durant les festes de Magdalena

Durante la semana previa a las fiestas de la Magdalena irán quedando inactivas las diferentes bases del servicio por el montaje de carpas en las plazas y diferentes ubicaciones de la ciudad. Bicicas comunicará a los usuarios el avance en los cierres de las bases por diferentes vías. 

Finalmente, el viernes 2 de marzo a las 15h se procederá al cierre total del servicio. 


Durant la setmana prèvia a les festes de la Magdalena aniran quedant inactives les diferents bancades del servei pel muntatge de carpes en les places i diferents ubicacions de la ciutat. Bicicas comunicarà als usuaris l'avanç en els tancaments de les bancades per diferents vies. 

Finalment, el divendres 2 de març a les 15h es procedirà al tancament total del servei.